Een afbeelding van Finish Protector bescherming tegen glascorrosie

1+1

gratis

Finish Protector bescherming tegen glascorrosie

per stuk

Combineren mogelijk

3.49
per stuk

Finish protector is ontworpen om uw glazen tegen corrosie en uw vaat tegen verkleuring te beschermen en zo langer hun glans te behouden!

  • Finish protector biedt bescherming tegen glascorrosie
  • Speciaal ontworpen om uw servies langer nieuw te laten lijken
  • 100% betere glasbescherming in vergelijking met alleen een vaatwastablet
  • Beschermt het oppervlak en de glans van uw glazen

Omschrijving

Extra informatie

Speciaal ontworpen om uw servies langer nieuw te laten lijken. Finish protector beschermt uw glazen en uw vaat gedurende 50 afwasbeurten tegen corrosie. Finish protector beschermt het oppervlak en de glans van uw glazen, als ook de kleuren van uw vaat, dankzij zijn unieke decoratiebeschermende formule. Voor betere vaatwasresultaten gebruikt u Finish protector samen met Finish wasmiddel.

Inhoud en gewicht

32 Gram

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

  • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

Samenstelling

Ingrediënten: bevat: trizinkbis(orthofosfaat), Sulfuric acid, aluminum salt (3:2), tetradecahydrate, dibismuttrioxide.

Hang Finish Protector aan de binnenkant van het onderste rek van uw vaatwasser. Doseer uw vaatwastabletten zoals gewoonlijk. Finish Protector kan soms troebel worden, dit beïnvloed de werking niet.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

RB hygiene Home Netherlands
Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp
+31(0)23 558 45 00

556726