Dreft Platinum vaatwastabletten regular

52 stuks
19.99
52 stuks

De Dreft Platinum vaatwastabletten hebben de beste reinigingsactie en hun formule bestrijdt de hardnekkigste vlekken. De reinigingskracht neemt zelfs het vet in uw filter weg.

  • De beste formule van Dreft voor de hardnekkigste vlekken
  • Neemt zelfs het vet in uw filter weg tegen kalk gebruik machinereiniger
  • Ingebouwde zout- en spoelhulpfunctie met glas- en zilverwerkbescherming
  • Houdt uw vaatwasser schoon en fris

Omschrijving

Inhoud en gewicht

52 Stuk. 52 Stuks

Kenmerken

  • Corrosief

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Buiten het bereik van kinderen houden.Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.

693904