Een afbeelding van Finish Inwash cleaner

1+1

gratis

Finish Inwash cleaner

3 stuks

vanaf maandag

Combineren mogelijk

3.99
3 stuks

Finish machinereiniger - tijdens de wasbeurt - verwijdert vuil en vet dat verborgen zit in uw vaatwasser.

  • Krachtig, verwijdert vet en vuil van binnenuit uw machine
  • Werkt terwijl uw machine uw vaat reinigt
  • Werkt zelfs in korte cycli en bij lage temperatuur
  • Plaats de machinereiniger ergens in de vaatwasser

Omschrijving

  • Hygiënische reiniging

Extra informatie

Finish machinereiniger - tijdens de wasbeurt - verwijdert vuil en vet dat verborgen zit in uw vaatwasser. Elke dag hoopt zich vetophopingen op in uw machine. Gebruik Finish machinereiniger - tijdens de wasbeurt - om ze op te lossen. Finish machinereiniger - tijdens de wasbeurt - is de enige die uw machine reinigt terwijl deze uw vaat wast: u hoeft geen lege wascyclus te draaien. Combineer Finish machinereiniger - tijdens de wasbeurt - met onze Finish quantum ultimate capsule voor een smetteloze vaatwasser en uitzonderlijk glanzende vaat.

Inhoud en gewicht

3 Stuks

Kenmerken

  • Schadelijk

Ingrediënten

Ingrediënten: ∙5-15% polycarboxylaten, 5-15% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen. Enzymen (Subtilisin), parfums (Limonene)

Vul uw vaatwasser en plaats een vaatwastablet in het doseerbakje. Plaats vervolgens een Finish Machinereiniger-tablet op de bodem van uw vaatwasser. Gebruik het normale vaatwasprogramma. De tablet niet uitpakken, snijden, knippen noch doorboren. Met droge handen gebruiken. Geschikt voor alle vaatwassers. 1 tables = 1 gebruik. Gebruik één keer per maand.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.EUH208:Bevat Subtilisin. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P103:Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

RB HYGIENE HOME
SIRIUSDREEF 14, 2132 WT HOOFDDORP, NETHERLANDS
+31(0)23 558 45 00

593152