Een afbeelding van HG Nespresso ontkalker

1+1

gratis

HG Nespresso ontkalker

0,5 lNormale prijs per LT 15,98

vanaf maandag

7.99
0,5 l

Hg nespresso ontkalker ontkalkt veilig en snel nespresso machines. Dit product is niet alleen veilig, maar ook snel, geurloos en volledig biologisch afbreekbaar. Goed voor 4 - 5 x ontkalken.

 • Op basis van melkzuur
 • Voor 4 - 5 x ontkalken

Omschrijving

Extra informatie

Hg nespresso ontkalker ontkalkt veilig en snel nespresso machines. Dit product is niet alleen veilig, maar ook snel, geurloos en volledig biologisch afbreekbaar. Goed voor 4 - 5 x ontkalken.0

Hg doet wat het belooft
Hg ontwikkelt producten vanuit de gedachte dat specifieke problemen om specifieke oplossingen vragen. HG biedt daarom een ruime keuze schoonmaakmiddelen die bestaat uit specifieke en kwalitatief hoogwaardige probleemoplossers voor reiniging, onderhoud en herstel.

Gebruiksaanwijzing
Volg onderstaande stappen bij het nespresso apparaat ontkalken met dit product. 1. giet 125 ml HG nespresso ontkalker in het water reservoir en vul dit aan tot 750 ml water (6x verdund). Wanneer het water reservoir kleiner is dan 750ml, doseer dan 100 ml van de ontkalker in het water reservoir en vul dit aan met water tot 600 ml (6 x verdund).2. laat deze oplossing 10 minuten inwerken. 3. zet vervolgens het nespresso apparaat aan en laat de vloeistof voor de helft doorlopen.4. doe het apparaat uit en laat het product 10 minuten inwerken en laat vervolgens de rest van de vloeistof doorlopen tot het reservoir geheel leeg is. Nu is uw nespresso apparaat ontkalkt.5. spoel na de behandeling het waterreservoir goed om en vul het daarna met schoon leidingwater. 6. laat vervolgens het apparaat minimaal 3x met alleen water werken met behulp van de lungo knop , zodat er geen kalkresten of nasmaak achterblijft. Nu is uw nespresso apparaat weer klaar voor een lekkere kop koffie.

Inhoud en gewicht

5 toepassingen. 500 Milliliter

Kenmerken

 • Corrosief

Giet 125 ml product in het waterreservoir en vul dit aan met water tot 750 ml (6x verdund). Wanneer het waterreservoir kleiner is dan 750 ml, doseer dan 100 ml in het waterreservoir en vul dit aan met water tot 600 ml (6x verdund). Laat deze oplossing 10 minuten inwerken. Zet vervolgens het apparaat aan en laat de vloeistof voor de helft doorlopen. Doe het apparaat uit, laat het product 10 minuten inwerken en laat daarna de rest van de vloeistof doorlopen tot het reservoir geheel leeg is. Spoel na de behandeling het waterreservoir goed om, vul het daarna met schoon leidingwater en laat vervolgens het apparaat minimaal 3 keer met alleen water werken zodat er geen kalkresten of nasmaak achterblijft. Indien na toepassing niet alle kalkaanslag is verdwenen, de behandeling herhalen. Verbruik: 125 of 100 ml per ontkalkingsbeurt afhankelijk van het volume van het waterreservoir. 1 fles is voldoende voor 4 of 5 behandelingen.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Bijtend voor de luchtwegen.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Draag beschermende handschoenen en oogbescherming.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, arts raadplegen
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Fles rechtop vervoeren en bewaren.

Leverancier

HG International b.v.
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,
Nederland/Pays-Bas/Niederlande
+31 36 54 94 700+31 36 54 94 777https://www.HG.eu

717375