Een afbeelding van HG Schimmelreiniger bel

HG Schimmelreiniger bel

0,5 lPrijs per LT 15,98
7.99
0,5 l

Hg schimmelvlekkenreiniger vernietigt direct en eenvoudig alle schimmels, waardoor de vieze zwarte plekken verdwijnen. Geschikt voor tegel-, siliconenvoegen, stucwerk etc.

 • Voor tegel-, siliconenvoegen, stuckwerk e.d
 • Zelfwerkend
 • Binnen 30 minuten resultaat

Omschrijving

Extra informatie

Schimmel, vocht of weerplekken komen veel voor in siliconenvoegen tussen de badkuip en tegelwand, in de douchecabine en in het stucwerk. Reinigt ook tegelwanden en de voegen in zwembad, garage, schuur, sauna en souterrain.

Inhoud en gewicht

500 Milliliter

Kenmerken

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

 • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

Samenstelling

bevat o.a.: anionogene oppervlakteactieve stoffen, chloorbleekmiddelen < 5%

Voor gebruik de lock verwijderen. Het product heeft een blekende werking, bij twijfel eerst testen op een onopvallende plaats. Schimmel en algen voor het aanbrengen niet verwijderen. Moslagen wegsteken. De nippel op de voorzijde indrukken en een kwartslag draaien. HG schimmelvlekkenreiniger d.m.v. de vernevelaar pleksgewijs aanbrengen op de te reinigen plaatsen. Sproeiafstand ca. 5 cm. Bij hardnekkige vervuiling, bijv. op siliconenvoegen, de behandeling na 15-30 minuten herhalen. Vuilresten laten drogen en met een doek of borstel verwijderen. Daarna met veel water naspoelen. Na gebruik de nippel weer een kwartslag terug draaien (blokkeerstand). Verbruik: 2-3 m² wandoppervlak of 6-8 m² tegelvoegen per 0,5 liter bus.

Gevarenaanduiding

 • Waarschuwing
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • Vormt giftig gas in contact met zuren.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
 • Draag beschermende handschoenen en oogbescherming.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

Koel, donker en rechtop vervoeren en bewaren.

Leverancier

HG International b.v.
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,
Nederland/Pays-Bas/Niederlande
+31 36 54 94 700+31 36 54 94 777https://www.HG.eu

699960