Een afbeelding van Vapona Fik spray green action bel

Vapona Fik spray green action bel

400 mlPrijs per LT 18,23
7.29
400 ml

Vapona green action anti muggen/vliegen spray beschermt effectief tegen muggen, tijgermuggen en vliegen, dankzij onmiddelijke actie en bewezen effectiviteit. Bevat pyrethrum van plantaardige oorsprong.

 • Beschermt 4 uur tegen muggen en vliegen

Omschrijving

Inhoud en gewicht

0.4 Liter

Kenmerken

 • Ontvlambaar

 • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

Samenstelling

Werkzame stof: Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical carbon dioxide (CAS 89997-63-7): 0.0085% Transfluthrin (CAS 118712-89-3): 0.08685% Bevat pyrethrum, geëxtraheerd uit de bloemen van de plant Chrysantemum cinerariafolium.

Goed schudden voor gebruik. Voor een optimaal rendement sluit u de te behandelen ruimte af. Spuit continu in een verticale positie naar de bovenkant van de kamer gedurende 6-9 seconden. De behandelde kamer hierna verlaten, de deur opnieuw sluiten en 10 minuten wachten vooraleer terug binnen te gaan. Deze dosering beschermt gedurende 8 uur tegen muggen. Voor wespen, spray 1 second direct op het insect. Niet rechtstreeks op een wespennest spuiten. Zo vaak behandelen als nodig.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • Inademing van stof/ rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.
 • Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Lot n° & vervaldatum : zie verpakking, in de vorm EXP MM/JJJJ

Leverancier

Henkel Nederland
Postbus 2100 – 3430 CW Nieuwegein
0800-0228182

11423