Belangrijke mededeling

Veiligheidswaarschuwing / Avertissement:

Waarschuwing van AH voor een charcuterieproduct van het merk WAHID

Waarschuwing van AH voor een charcuterieproduct van het merk WAHID

Product: Kip Döner van het merk Wahid

Aard van het probleem: Foutieve houdbaarheidsdatum op het etiket

In overleg met het FAVV haalt Albert Heijn het product “Kip Döner” van het merk Wahid met vervaldatum (TGT) : 20-11-2021 uit de verkoop en roept het terug van bij de consumenten wegens een onjuiste vermelding van de houdbaarheidsdatum. De juiste datum is (TGT) 20-10-2021.

Voor meer informatie kunnen klanten terecht op www.ah.be of via 0800 777 05.

Beschrijving van het product

 • Productcategorie: charcuterie
 • Naam: Wahid Kip Döner
 • Merk: Wahid
 • Houdbaarheidsdatum vermeld op het etiket (TGT – “te gebruiken tot”): 20-11-2021
 • Correcte houdbaarheidsdatum (TGT): 20-10-2021
 • Lotnummer: 290921SP
 • Verkoopsperiode: 01-10-21 tot 08-10-21
 • Gewicht: 300 gr

Dit product werd verdeeld door de winkels van Albert Heijn in België.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantendienst op:0800 777 05.

---------------------------------------------------

Avertissement d’AH pour un produit de charcuterie de la marque WAHID

Produit : Kip Döner (poulet kebab) de la marque Wahid

Problématique : date de péremption erronée sur l’étiquette


Par mesure de précaution et en concertation avec l’AFSCA, Albert Heijn retire le produit ‘Kip Döner 300g’ de la marque Wahid avec la date de péremption (DLC) : 20-11-2021 de la vente et le rappelle auprès des consommateurs en raison d’une indication incorrecte de la de péremption. La date correcte (DLC) est le 20-10-2021.

Pour de plus amples informations, les clients peuvent consulter le site www.ah.be ou téléphoner au numéro 0800 777 05.

Description du produit

 • Catégorie du produit : charcuterie
 • Nom du produit : Kip Döner (poulet kebab)
 • Marque : Wahid
 • Date de péremption indiquée sur l’emballage (DLC – « à consommer jusqu’au ») : 20-11-2021
 • Date de péremption correcte (DLC) : 20-10-2021
 • Lot : 290921SP
 • Période de vente : 1-10-2021 jusqu’au 8-10-2021
 • Poids : 300 gr

Ce produit a été vendu via les magasins Albert Heijn en Belgique.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le service client au 0800 777 05.