Algemene voorwaarden voor het gebruik van de ah.be website

Algemene voorwaarden - Inhoudsopgave

I. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de ah.be website

1. Gebruiksvoorwaarden ah.be en disclaimers

Op het gebruik van de site ah.be zijn alle daarop vermelde voorwaarden, met inbegrip van beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid, bepalingen inzake intellectuele eigendom en Privacy- & Cookiebeleid, van toepassing.

Op ah.be worden goederen van Albert Heijn België N.V. getoond die online reserveerbaar zijn.

Wij doen ons best om deze website zoveel mogelijk virusvrij te houden, maar kunnen dat laatste helaas niet garanderen.

De website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk, maar staan niet in voor de inhoud, het functioneren en het virusvrij zijn van de websites van derden.

De informatie op deze website wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien je fouten op deze website aantreft, stellen wij het zeer op prijs als je ons dat meldt via onze Klantenservice. Je vindt de gegevens van onze Klantenservice op ah.be/contact.

2. Privacy & Veiligheid

Op alle online diensten van Albert Heijn is het privacybeleid van toepassing dat je kunt vinden op ah.be/privacy.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Ah.be is eigendom van Albert Heijn B.V. Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot merkenrechten, auteursrechten, databankrechten, softwarerechten en tekening- en modelrechten, op de tekens, logo's, kleuren, lay-out, architectuur, programmatuur, teksten, beelden, tekeningen, foto's, geluiden en alle andere werken die weergegeven worden op of betrekking hebben op de website ah.be (hierna de "Werken") zijn eigendom van Albert Heijn B.V. en/of van met Albert Heijn B.V. verbonden vennootschappen, en/of van derde partijen die aan Albert Heijn B.V. licentierechten hebben verleend. Zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de houder van de intellectuele eigendomsrechten is het niet toegestaan om de Werken te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te vertalen, te verspreiden, te publiceren, uit te lenen, te verhuren, tentoon te stellen, te koop aan te bieden, te verkopen en/of mee te delen aan het publiek, zowel in hun geheel als in hun onderdelen, zowel in oorspronkelijke als in gewijzigde vorm, voor commerciële en niet-commerciële doeleinden, op gelijk welke drager (analoog of digitaal) en voor alle mogelijke exploitatiewijzen.

II. Algemene voorwaarden voor het online reserveren van producten

1. Algemeen

Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze online zijn gezet en je een nieuwe reservatie bij ons plaatst.

Aanbiedingen op ah.be kunnen afwijken van aanbiedingen in onze fysieke winkels. Je kunt voor online reservaties geen aanspraak maken op aanbiedingen die uitsluitend voor de fysieke winkels gelden.

De informatie op deze website wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien je fouten op de site aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat je ons dat meldt via onze Klantenservice. Ook voor overige vragen en/of klachten kun je contact opnemen met onze Klantenservice via onderstaande gegevens.

De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk afgewezen.

2. Online reserveren en kopen in een Pick Up Point

Je kan via deze website goederen reserveren en een datum en tijdstip aanduiden waarop je wenst dat wij je die goederen in één van onze Pick Up Points te koop zullen aanbieden. Voor deze reservaties geldt geen minimumbedrag.

Voor bepaalde aanbiedingen kan een maximaal aantal artikelen per klant gereserveerd worden. Dit wordt op de website aangegeven. Voor bieraanbiedingen geldt: maximaal 6 kratten of trays per klant.

De reservering van goederen verplicht je niet tot aankoop. Je beslist in het Pick Up Point of je de gereserveerde producten wenst te kopen, aan de prijs die je daar wordt medegedeeld. Tussentijds kan je jouw reservatie aanpassen, mits dit gebeurt binnen de aangegeven tijd die je per email wordt toegestuurd (in de bevestigingsmail). Je kan jouw reservatie ook altijd annuleren via de Klantenservice.

Onze Pick Up Points bevinden zich op een geselecteerd aantal plaatsen in België. Op ah.be vind je de meeste actuele lijst. De termijnen en tijdstippen waarop je de door jouw gereserveerde producten kan aankopen, kun je zien op de reservatieschermen op de website. Wij streven ernaar deze termijnen en tijdstippen te respecteren, maar we kunnen ze helaas niet garanderen.

Indien je herhaaldelijk niet opdaagt in het door jouw geselecteerde Pick Up Point op het door jouw aangegeven tijdstip, kunnen wij je account voor het reserveren van producten afsluiten.

Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat je ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om reservaties niet in behandeling te nemen wanneer wij ernstige vermoedens hebben dat de producten worden aangekocht voor wederverkoop, of om een maximum te verbinden aan de te reserveren hoeveelheden van bepaalde producten.

Het is niet toegestaan om meerdere reservaties per dag op te halen bij 1 of meerdere Pick Up Points. We behouden ons in dit geval het recht voor de reservaties te annuleren.

3. Profiel aanmaken

Producten reserveren via ah.be kan alleen indien je een profiel aanmaakt op ah.be. Indien je een reservatie doet op ah.be kies je een e-mailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee je voortaan toegang krijgt tot de diensten van de website. Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen je hier vertrouwelijk mee om te gaan, jouw e-mailadres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op je eigen computer.

4. Prijzen, Bonusaanbiedingen en acties

De prijzen die je op de ah.be ziet, zijn de prijzen die gelden wanneer de goederen vandaag in een Pick Up Point worden gekocht. Voor producten die je per gewicht reserveert, geldt de prijs van de dag waarop de producten conform jouw reservatie werden verpakt. Voor Bonusartikelen garanderen wij de prijs gedurende de ganse periode waarvoor de bonus wordt aangekondigd.

De koopovereenkomst komt pas tot stand in het Pick Up Point. Bij aankomst op het Pick Up Point zal onze medewerker je de door jouw gereserveerde producten te koop aanbieden, met mededeling van onze vraagprijzen. Indien je ons aanbod aanvaardt, komt de koop op dat moment tot stand. Je kan er ook voor kiezen om een deel van het aanbod niet te aanvaarden.

Je kunt een AH Bonuskaart gratis aanvragen in elke Albert Heijn-winkel.

De AH Bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart en gelden alleen in België. Bonusaanbiedingen zijn in principe geldig gedurende 1 week. De looptijd van de aanbiedingen zie je bovenaan elke Bonus pagina. Bonusaanbiedingen gelden onder de voorwaarden zoals bij de actie zijn aangegeven.

Tenzij anders is aangegeven in de actievoorwaarden, is combineren van meerdere actie(code)s niet toegestaan. Wanneer bij de reservatie meerdere actiecodes kunnen worden ingevoerd, wordt enkel rekening gehouden met de actiecode die recht geeft op de hoogste korting. Bij twee actiecodes met gelijke korting wordt rekening gehouden met de kortingscode met de kortste geldigheidsdatum. De andere actiecode blijft 'bewaard' in het online profiel van de gebruiker, en als hij bij de volgende reservatie nog geldig is, wordt hij automatisch toegepast.

Je ontvangt 10% korting bij aankoop van zes flessen van dezelfde wijn. Deze korting kan niet worden gecombineerd met andere speciale acties voor wijn.

De 'van/voor'-aanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart.

Voor de AH Bonusaanbiedingen geldt maximaal 6 artikelen per aanbieding per klant.

Voor "2+1 gratis" geldt: je krijgt 33,34% korting op de totaalprijs bij aankoop van 3 producten. Voor "2e gratis" geldt: je krijgt 50% korting op de totaalprijs bij aankoop van 2 producten. Voor "2e halve prijs" geldt: je krijgt 25% korting op de totaalprijs bij aankoop van 2 producten.

5. Leeftijdsgrens

Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich voor ah.be inschrijven en reserveren via de website. Wanneer de reservatie alcoholische drank bevat, kunnen de gereserveerde goederen enkel gekocht worden door een persoon van minstens 18 jaar. Wanneer een persoon onder de 18 jaar zich aanbiedt voor de aankoop van de gereserveerde goederen, is het ons helaas niet mogelijk om aan deze persoon enkel de niet-alcoholische goederen te verkopen, en dienen wij het volledige aanbod van de gereserveerde producten in te trekken. Onze medewerker zal om legitimatie vragen indien de reservatie alcoholhoudende producten bevat en twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon die zich aanbiedt voor de aankoop. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationale identiteitskaart en paspoort.

6. Versproducten

Wat versproducten betreft kan het gewicht van de producten die in het Pick Up Point worden aangeboden enigszins verschillen van het gereserveerde gewicht. Enkel het gewicht van de effectief te koop aangeboden producten wordt in rekening gebracht.

Wij hanteren de volgende minimum houdbaarheid voor versproducten:

  • Zuivel, voorverpakte vleeswaren en lunchsalades zijn bij aflevering minimaal 4 dagen houdbaar.
  • Maaltijdsalades, stoommaaltijden en gebak zijn bij aflevering minimaal 1 dag houdbaar.
  • Overige versproducten zijn bij aflevering minimaal 2 dagen houdbaar.

De uiterste houdbaarheid van het product is ook altijd te vinden op het product zelf.

Wanneer je producten koopt die niet aan bovenstaande garantie voldoen, dan verzoeken we je vriendelijk naar een van onze winkels te komen waar je een nieuw product zal krijgen of waar de kosten met je worden verrekend. Je kiest zelf of je geld of een vervangend product neemt.

Servicekosten en statiegeld

Voor de behandeling van jouw reservatie worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van de door jouw gekozen wijze van levering, van het levermoment en van de hoogte van het bedrag van je reservatie. De kosten staan per levermoment duidelijk vermeld op de website. De kosten worden ook op basis van het door jouw gekozen levermoment weergegeven tijdens het reserveringsproces, in jouw bevestiging van de reservatie en op de factuur die je voor nazicht en je akkoord zal worden getoond. De kosten zijn betaalbaar bij de aankoop van gereserveerde producten.

Je reservatie wordt verzameld en afgeleverd in klapkratten. Hiervoor betaal je 4,00 euro statiegeld per krat. Je kan de lege kratten weer inleveren bij een Pick Up Point.

Betaling van jouw aankopen

Je kunt jouw aankopen in een Pick Up Point uitsluitend betalen met een debet kaart. Wij kunnen helaas nog geen andere betaalmiddelen zoals credit card, cash of maaltijd-cheques accepteren.

7. Klachtenprocedure en vragen

Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over een product, dan mag je altijd naar onze winkel komen. Je krijgt dan, naar eigen keuze, geld terug of een vervangend product. Je hoeft hiervoor geen reden aan te geven of aankoopbewijs te tonen. Dit noemen wij onze onvoorwaardelijke smaakgarantie.

Je kunt ook altijd bellen naar onze Klantenservice (0800 - 777 05). Onze Klantenservice is op maandag t/m zaterdag bereikbaar van 7:00 tot 21:30 uur en via e-mail (info@ah.be). Onze Klantenservice zorgt ervoor dat je klacht zo goed mogelijk wordt afgehandeld.

III. Algemene voorwaarden voor Albert Heijn Cadeaukaarten

1. Algemeen

De Albert Heijn Cadeaukaart wordt uitgegeven door Albert Heijn B.V., ingeschreven in Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 35012085, gevestigd aan de Provincialeweg 11 (1506 MA) te Zaandam (hierna: "Albert Heijn").

Deze Algemene voorwaarden Albert Heijn Cadeaukaarten ("deze voorwaarden") zijn van toepassing op de relatie tussen Albert Heijn en de koper, de ontvanger en/of de gebruiker van een Albert Heijn Cadeaukaart. Door een Albert Heijn Cadeaukaart te kopen en/of te gebruiken aanvaardt de koper, de ontvanger en/of de gebruiker de op dat moment geldende voorwaarden.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Albert Heijn worden gewijzigd. De meest recente versie kunt u vinden op www.ah.nl/cadeaukaarten. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.

2. Betalen met de Albert Heijn Cadeaukaart

De consument kan met een Albert Heijn Cadeaukaart in alle Albert Heijn winkels, en de bemande kassa's van Albert Heijn to go winkels, in Nederland en België betalen. De Albert Heijn Cadeaukaart kan niet gebruikt worden voor online bestellingen.

Het bedrag dat de consument betaalt met de Albert Heijn Cadeaukaart, wordt na iedere aankoop afgetrokken van het tegoed. Het resterende saldo, indien aanwezig, blijft op de Albert Heijn Cadeaukaart staan. De Consument kan enkel betalingen doen met de Albert Heijn Cadeaukaart voor zover er nog een tegoed op staat.

Wanneer het aankoopbedrag groter is dan het resterende saldo van de Albert Heijn Cadeaukaart, dan wordt het aankoopbedrag eerst verminderd met het resterende saldo van de Albert Heijn Cadeaukaart, en dient de consument de rest van het aankoopbedrag op een andere door Albert Heijn aanvaarde wijze te betalen.

De consument mag meerdere Albert Heijn Cadeaukaarten gebruiken om te betalen.

Het tegoed op de Albert Heijn Cadeaukaart heeft een maximale geldigheid van drie jaar na aankoop van de Albert Heijn Cadeaukaart. Na het verstrijken van de geldigheidsduur kan de consument geen aanspraak meer maken op het eventueel op de Albert Heijn Cadeaukaart resterende saldo.

3. Aankoop van de Albert Heijn Cadeaukaart bij de kassa

De consument bepaalt het initieel tegoed van de Albert Heijn Cadeaukaart. Dit tegoed bedraagt minimaal €5 en maximaal €150. De consument betaalt dit door hem gekozen tegoed aan de kassa van de Albert Heijn winkel waar hij de Albert Heijn Cadeaukaart koopt. De Albert Heijn Cadeaukaart wordt bij de kassa geladen met het door de consument gekozen bedrag.

Het later opwaarderen van de Albert Heijn Cadeaukaart is niet mogelijk.

De consument kan voor het bedrag van dit tegoed betalingen verrichten zoals vermeld onder 2.

Een Albert Heijn Cadeaukaart kan na aankoop niet meer worden geruild of worden teruggenomen door Albert Hein.

4. Aankoop van de Albert Heijn Cadeaukaart online

De consument bepaalt het initieel tegoed van de Albert Heijn Cadeaukaart op het ogenblik dat hij de Albert Heijn Cadeaukaart online bestelt. Dit tegoed bedraagt minimaal €5 en maximaal €150. De consument moet dit door hem gekozen tegoed betalen aan Albert Heijn. Albert Heijn rekent geen bijkomende kosten voor het verstrekken en het gebruik van de Albert Heijn Cadeaukaart. Het later opwaarderen van de Albert Heijn Cadeaukaart is niet mogelijk.

Na de bestelling van de Albert Heijn Cadeaukaart, wordt deze opgestuurd naar het door de consument opgegeven adres.

Daarbij ontvangt de consument tevens een uitnodiging tot betaling ten belope van het door hem gekozen tegoed. Betaling geschied door middel van het voldoen van een online factuur of via een iDEAL betaling. Eenmaal als Albert Heijn de betaling heeft ontvangen, krijgt de consument per e-mail een activeringscode waarmee hij de Albert Heijn Cadeaukaart kan activeren. Deze activatie gebeurt door de meegedeelde activeringscode in te geven op de meegedeelde website.

Eenmaal geactiveerd, kan de Albert Heijn Cadeaukaart gebruikt worden zoals vermeld onder 2.

5. Bezit van de Albert Heijn Cadeaukaart

Een Albert Heijn Cadeaukaart is overdraagbaar en is niet persoonsgebonden.

De bezitter van een Albert Heijn Cadeaukaart is verantwoordelijk voor het gebruik en het bewaren ervan.

6. Gebruik van de Albert Heijn Cadeaukaart

Het saldo op een Albert Heijn Cadeaukaart kan niet ingewisseld worden voor contant geld.

Albert Heijn is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van verlies, diefstal, beschadiging en/of misbruik van een Albert Heijn Cadeaukaart.

Het is, zonder de voorafgaande expliciete toestemming van Albert Heijn, niet toegestaan de Albert Heijn Cadeaukaart uit naam van of mede uit naam van Albert Heijn in te zetten voor commerciële doeleinden, dan wel de merken, naam en/of het logo van Albert Heijn in de betreffende communicatie te gebruiken.

De koper, de ontvanger en/of de gebruiker van een Albert Heijn Cadeaukaart zal zich onthouden van negatieve mededelingen, handelingen of gedragingen welke schade kunnen toebrengen aan de reputatie en/of naam, producten of diensten van Albert Heijn.

Albert Heijn heeft het recht maatregelen te treffen indien er sprake is van (ernstige aanwijzingen van) diefstal, beschadiging of misbruik van de Albert Heijn Cadeaukaart, zoals het doen van nader onderzoek en het eventueel intrekken of blokkeren van de Albert Heijn Cadeaukaart of het saldo op de Albert Heijn Cadeaukaart. Bezitters van de Albert Heijn Cadeaukaart dienen daartoe alle gevraagde medewerking te verlenen. Albert Heijn heeft het recht om het gebruik van een Albert Heijn Cadeaukaart te ontzeggen indien daarmee wordt gefraudeerd of een poging daartoe wordt ondernomen

Albert Heijn keert onder geen beding het saldo uit van een gestolen, beschadigde of verloren Albert Heijn Cadeaukaart.

7. Taal

De informatie en contractvoorwaarden inzake de Albert Heijn Cadeaukaarten zijn in het Nederlands opgesteld. De communicatie met de consument over het verstrekken van de Albert Heijn Cadeaukaart en over de betalingen ermee, gebeurt in het Nederlands.

8. Herroepingsrecht

De consument beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om zijn overeenkomst met betrekking tot de Albert Heijn Cadeaukaart te herroepen. Deze termijn gaat in op de dag waarop de consument de Albert Heijn Cadeaukaart online heeft besteld.

De consument verliest zijn herroepingsrecht wanneer hij er uitdrukkelijk mee instemt dat Albert Heijn hem de Albert Heijn Cadeaukaart opstuurt vooraleer de voormelde termijn van 14 kalenderdagen is verstreken en het volledige tegoed van die Albert Heijn Cadeaukaart werd benut. Albert Heijn zal de consument bij elke geplaatste bestelling vragen hiermee in te stemmen.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag van zijn bestelling op ondubbelzinnige wijze zijn wil tot herroeping van een bepaalde Albert Heijn Cadeaukaart aan Albert Heijn melden. Hij dient daarvoor contact op te nemen met de Klantenservice via www.ah.be/klantenservice. De consument kan zijn herroepingsrecht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van enige reden.

In geval van tijdige herroeping, zal Albert Heijn de consument zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de Albert Heijn Cadeaukaart het bedrag terugbetalen dat de consument betaalde voor het initieel tegoed van de Albert Heijn Cadeaukaart, verminderd met de bedragen ten belope waarvan er reeds betalingen werden gedaan met de Albert Heijn Cadeaukaart. De voormelde termijn gaat in op de dag waarop Albert Heijn de kennisgeving van de herroeping ontvangt.

In geval van herroeping geeft de consument Albert Heijn. onverwijld, en uiterlijk binnen 30 kalenderdagen de Albert Heijn Cadeaukaart terug. De aankopen die werden gedaan met de Albert Heijn Cadeaukaart, blijven behouden. De voormelde termijn gaat in op de dag dat de consument zijn kennisgeving van de herroeping verzendt.

De niet (tijdige) uitoefening van het herroepingsrecht door de consument, heeft tot gevolg dat tot drie jaar na aankoop van de Albert Heijn Cadeaukaart, met de Albert Heijn Cadeaukaart betalingen zoals bedoeld onder 2 kunnen gebeuren.

9. Verdere informatie en Klantenservice

Kijk voor informatie, saldo-checker en de meest gestelde vragen op www.ah.be/cadeaukaarten.

De Albert Heijn Cadeaukaarten Klantenservice is bereikbaar via: www.ah.be/klantenservice of door te bellen naar 0800-0305 (Nederland) of 0800-77705 (België).

10. Informatie over de rechtsmiddelen van de Belgische consument

Er bestaat in België een Consumentenombudsdienst. Deze heeft als taak i) de consument in te lichten over zijn rechten en plichten en in het bijzonder over de mogelijkheden tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen, ii) elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van een consumentengeschil in ontvangst te nemen en hetzij bezorgen aan de terzake bevoegde gekwalificeerde entiteit, hetzij zelf behandelen, en iii) zelf op te treden in elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van een consumentengeschil, waarvoor geen andere gekwalificeerde entiteit bevoegd is.

De Consumentenombudsdienst kan gecontacteerd worden op volgend adres: Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel. Tel.: 02/702.52.00. Fax.: 02/808.71.20. E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be.