Albert Heijn

Inhoudsopgave

I. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de ah.be website en de AH app
 1. Gebruiksvoorwaarden ah.be en de AH app
 2. Privacy & Veiligheid
 3. Intellectuele eigendomsrechten
II. Algemene voorwaarden voor het online reserveren van producten
 1. Algemeen
 2. Profiel aanmaken & verwijdering hiervan (aangepast op 06/11/2023)
 3. Leeftijdsgrens
 4. Online reserveren ah.be en AH app en kopen bij thuisbezorging
 5. Versproducten - houdbaarheid
 6. Statiegeld voor plooiboxen en bijdrage voor lichte plastic draagtassen
III. Algemene voorwaarden voor Albert Heijn Cadeaukaarten
 1. Algemeen
 2. Aankoop van de Albert Heijn Cadeaukaart bij de kassa
 3. Online aankoop van de Albert Heijn Cadeaukaart
 4. Betalen met de Albert Heijn Cadeaukaart
 5. Bezit van de Albert Heijn Cadeaukaart
 6. Gebruik van de Albert Heijn Cadeaukaart
 7. Taal
 8. Verdere informatie en Klantenservice
 9. Informatie over de rechtsmiddelen van de Belgische consument

I. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de ah.be website en de AH app

1. Gebruiksvoorwaarden ah.be en de AH app

1.1 Het gebruik van de website ah.be en de AH app, evenals alle daarop vermelde informatie, diensten en producten, zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden, met inbegrip van het Privacy- & Cookiebeleid.

1.2 Op ah.be en in de AH app worden producten van Albert Heijn België NV getoond die online reserveerbaar zijn. De AH app wordt eveneens door Albert Heijn België NV ter beschikking gesteld. Albert Heijn België NV drijft handel onder de namen “Albert Heijn” en “AH”, en heeft haar maatschappelijke zetel te Karel Oomsstraat 47, 2018 Antwerpen. Zij is geregistreerd in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met het ondernemingsnummer 830.512.812.

1.3 De AH app is gratis te downloaden via de App Store of de Google Android Market. Als bezoeker van ah.be of gebruiker van de AH app verkrijgt u enkel het recht om de website of de AH app te raadplegen voor strikt persoonlijke doeleinden. Ieder ander, al dan niet commercieel, gebruik van de (inhoud van de) website of de AH app is strikt verboden. Het is verboden de website of de AH app te distribueren, ter beschikking te stellen op welke wijze dan ook, te de-assembleren, te de-compileren of te onderwerpen aan reverse engineering. Daarnaast zijn wij op ieder gewenst moment gerechtigd om het aanbieden van onze diensten via de AH app te staken. Daarmee eindigt ook uw recht om gebruik te maken van de AH app. Op het moment van beëindiging van het gebruiksrecht zult u de AH app niet meer gebruiken en van uw smartphone of tablet verwijderen.

1.4 Wij doen ons best om ah.be en de AH app zoveel mogelijk virusvrij te houden (en kunnen o.a. om deze reden van je verlangen dat je de AH app update, om de functionaliteit van de AH app te behouden), maar kunnen dat helaas niet garanderen. Wij kunnen daarnaast niet garanderen dat ah.be en de AH app steeds foutloos en ononderbroken zullen functioneren.

1.5 De website en de AH app kunnen links naar websites van derden bevatten. Wij selecteren die websites zo zorgvuldig mogelijk, maar staan niet in voor hun inhoud, functioneren of virusvrij.

1.6 De informatie op onze website en in onze AH app wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien je fouten op deze website aantreft, stellen wij het zeer op prijs als je ons dat meldt. Net als voor overige vragen en/of klachten, kunt u hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice op het gratis nummer 0800-77705 (van maandag tot en met zaterdag van 10u tot 16u) of via e-mail op klantenservice@ah.be.

1.7 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van klanten of andere personen of entiteiten dan AH wordt uitdrukkelijk afgewezen.

2. Privacy & Veiligheid

Op alle onlinediensten van Albert Heijn is het privacybeleid van toepassing dat je kunt vinden op ah.be/privacy.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 De domeinnaam ah.be is eigendom van Ahold Licensing Sarl. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot ah.be en de AH app, met inbegrip van maar niet beperkt tot merkenrechten, auteursrechten, databankrechten, softwarerechten en tekening- en modelrechten, op de tekens, logo's, kleuren, lay-out, architectuur, programmatuur, teksten, beelden, tekeningen, foto's, geluiden en alle andere werken die weergegeven worden op of betrekking hebben op de website ah.be of de AH app (hierna de "Werken") zijn eigendom van Albert Heijn België NV en/of van met Albert Heijn België NV verbonden vennootschappen, en/of van derde partijen die aan Albert Heijn België NV licentierechten hebben verleend.

3.2 Zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de houder van de intellectuele eigendomsrechten is het niet toegestaan om de Werken te reproduceren, te bewerken, aan te passen, te vertalen, te verspreiden, te publiceren, uit te lenen, te verhuren, tentoon te stellen, te koop aan te bieden, te verkopen en/of mee te delen aan het publiek, zowel in hun geheel als in hun onderdelen, zowel in oorspronkelijke als in gewijzigde vorm, voor commerciële en niet-commerciële doeleinden, op gelijk welke drager (analoog of digitaal) en voor alle mogelijke exploitatiewijzen.

 

II. Algemene voorwaarden voor het online reserveren van producten via de ah.be website of de AH app (aangepast op 06/11/2023)

1. Algemeen


1.1. Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze online zijn gezet en je een nieuwe reservatie bij ons plaatst.

1.2. Aanbiedingen op ah.be of in de AH app kunnen afwijken van aanbiedingen in onze fysieke winkels. Je kunt voor online reservaties geen aanspraak maken op aanbiedingen die uitsluitend voor de fysieke winkels gelden.


1.3. De eventuele algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk afgewezen.

1.4. De website ah.be en de AH app worden beheerd door Albert Heijn België NV en de daarop weergegeven producten worden door Albert Heijn België NV voor reservering aangeboden.


1.5. Ook op alle online reserveringen bij Albert Heijn België NV is het privacybeleid dat u kunt vinden op ah.be/privacy van toepassing.

1.6. Bij online reserveren zijn onze voorwaarden inzake Bonusaanbiedingen en acties van toepassing. Deze kan je vinden op ah.be/bonusvoorwaarden.

2. Profiel aanmaken & verwijdering hiervan

2.1. Producten reserveren via ah.be of de AH app kan alleen indien je een profiel aanmaakt. Je kiest daarvoor een e-mailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee je voortaan toegang krijgt tot de reserveringsdiensten op ah.be of de AH app.

2.2. Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen je hier vertrouwelijk mee om te gaan, jouw e-mailadres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op je eigen computer, tablet of smartphone.

2.3. AH behoudt zich het recht voor om bij gegronde vermoedens van misbruik, fraude of aanwending te kwader trouw van je profiel of van de diensten verleend via de AH app en/of via ah.be, alsook bij ernstige schendingen van deze algemene voorwaarden, je profiel te verwijderen, te deactiveren of ontoegankelijk te maken, en dit met onmiddellijke ingang en zonder dat je recht hebt op enige vergoeding.

2.4. Op het moment dat je profiel gedurende 2 jaar niet actief is, kan AH tot verwijdering hiervan overgaan. Daarvan is sprake als je 2 jaar niet bent ingelogd op je profiel (op ah.be of in de AH app) en wanneer je AH Bonuskaart, die is gekoppeld aan je profiel, langer dan 2 jaar niet gescand is bij een kassa in een van de AH winkels.

Alvorens AH tot verwijdering overgaat, stuurt AH je meerdere e-mails naar het door jou geregistreerde e-mailadres, waarmee je je profiel kunt “heractiveren” (waarna er een nieuwe periode van 2 jaar gaat lopen).

3. Leeftijdsgrens

3.1 Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen een profiel aanmaken en via ah.be of de AH app boodschappen reserveren voor ophaling in een Pick Up Point of voor thuislevering.

3.2 Wanneer de reservatie alcoholische drank bevat, kunnen de gereserveerde producten enkel gekocht worden door een persoon van minstens 18 jaar.

3.3 Wanneer een persoon onder de 18 jaar zich in een Pick Up Point of op het bezorgadres aanbiedt voor de aankoop van een reservatie die alcoholische producten bevat, is het ons helaas niet mogelijk om aan deze persoon enkel de niet-alcoholische producten te verkopen, en dienen wij het volledige aanbod van de gereserveerde producten in te trekken. Onze medewerker zal om legitimatie vragen indien de reservatie alcoholhoudende producten bevat en twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon die zich aanbiedt voor de aankoop. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationale identiteitskaart en internationaal paspoort.

4. Online reserveren via ah.be of de AH app, en kopen in een Pick Up Point

4.1. Onder de hierna bepaalde voorwaarden kan je via ah.be of de AH app producten reserveren voor ophaling in een Pick Up Point van Albert Heijn in België. De meest actuele lijst van Pick Up Points in België vind je op ah.be of in de AH app.

4.2. Je kan slechts online producten reserveren voor ophaling in een Pick Up Point, indien de totale prijs van de producten (exclusief servicekosten en statiegeld) die je selecteert op de website, minimaal 40,00 EUR bedraagt. In dat geval duid je een datum en tijdvak aan waarop je wenst dat wij je die producten in één van onze Pick Up Points te koop zullen aanbieden.

4.3. Voor bepaalde aanbiedingen kan slechts een maximaal aantal artikelen per klant gereserveerd worden. Dit wordt op de website of in de AH app aangegeven. Voor bieraanbiedingen geldt: maximaal 6 kratten of trays per klant.

4.4. De reservering van producten via de website of de AH app verplicht je niet tot aankoop. Je beslist pas in het Pick Up Point of je de gereserveerde producten wenst te kopen, aan de prijs die jou op dat moment ter plaatse wordt meegedeeld. Voordien kan je jouw reservering aanpassen of annuleren, mits dit gebeurt binnen de daarvoor aangegeven termijn die je wordt meegedeeld in de bevestigings-e-mail. Je kan hieromtrent ook contact opnemen met de klantenservice.

4.5. De eventuele koopovereenkomst komt dus pas tot stand in het Pick Up Point. Bij aankomst in het Pick Up Point zal onze medewerker de door jou gereserveerde producten te koop aanbieden, onder mededeling van de geldende prijzen. Hoewel Albert Heijn dit tracht te vermijden, is het mogelijk dat wij niet alle gereserveerde producten kunnen aanbieden op de dag die je selecteerde voor ophaling. Indien je ons aanbod aanvaardt, komt de koop op dat moment tot stand. Je kan er ook voor kiezen om het aanbod, of een deel daarvan, niet te aanvaarden.

4.6. De data waarop en tijdvakken waarin je producten kan komen aankopen na reservering, kun je zien op de reservatieschermen op de website of in de AH app.

4.7. De prijzen die je op ah.be of in de AH app ziet op de dag van jouw online reservatie, zijn de prijzen die gelden wanneer de producten op die dag in een Pick Up Point worden gekocht, en kunnen dus verschillen van de prijzen die gelden op de dag dat jij de producten aankoopt in het Pick Up Point. Voor producten die je per gewicht reserveert, geldt de prijs van de dag waarop de producten conform jouw reservatie werden verpakt. Hoewel het verpakte gewicht van dergelijke producten licht kan afwijken van het gereserveerde gewicht, wordt u desgevallend uiteraard alleen het verpakte gewicht aangerekend. De prijzen die u betaalt indien u tot aankoop overgaat, staan vermeld op de pakbon en op de navolgende factuur.

4.8. Voor het klaarzetten van door u gereserveerde producten worden kosten in rekening gebracht. Deze servicekosten kunnen variëren naargelang het door u gekozen tijdvak voor ophaling, en staan duidelijk vermeld op de website of de AH app tijdens het reserveringsproces (per tijdvak), in de bevestiging van de reservatie en op de factuur die u na aankoop zal ontvangen. De servicekosten zijn betaalbaar bij ophaling.

4.9. Indien je ervoor kiest géén van de producten aan te kopen die wij u in het Pick Up Point aanbieden, zullen wij geen servicekosten aanrekenen. De producten die u in het Pick Up Point beslist aan te kopen, dient u op dat ogenblik te betalen samen met de servicekosten. Dit kan enkel met debet bankkaart. Andere betalingswijzen, bijvoorbeeld met cash, via bankoverschrijving of met kredietkaart, zijn niet mogelijk.

4.10. Zodra u gedurende 2 maanden voorafgaand aan uw laatste reservatie 3 keer niet aanwezig bleek te zijn in het Pick Up Point op de gekozen ophaaldatum in het door u aangegeven tijdvak, kan uw account voor het reserveren van producten gedurende de daaropvolgende 6 maanden worden afgesloten.

4.11. Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat je ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om reservaties niet in behandeling te nemen wanneer wij ernstige vermoedens hebben dat de producten worden aangekocht voor wederverkoop, of om een maximum te verbinden aan de te reserveren hoeveelheden van bepaalde producten.

4.12. Je kan niet meer dan 1 reservatie op dezelfde dag ophalen bij 1 of meerdere Pick Up Points.

5. Online reserveren via ah.be of de AH app en kopen bij thuislevering (aangepast 18/09/2023)

5.1. Onder de hierna bepaalde voorwaarden kan je via ah.be of de AH app producten reserveren voor thuislevering in België.

5.2. Je kan slechts producten online reserveren via de website of de AH app voor thuislevering, indien de totale prijs (exclusief bezorgkosten en statiegeld) van de producten die u selecteert op ah.be of in de AH app minimaal 60,00 EUR bedraagt. In dat geval kies je tijdens het onlinereserveringsproces een beschikbare datum waarop en een beschikbaar tijdvak waarin je wenst dat Albert Heijn die producten te koop zal aanbieden bij jou thuis.

5.3. Albert Heijn bezorgt niet in alle gebieden in België. Je kan aan de hand van jouw postcode checken of wij ook bij u thuis boodschappen kunnen bezorgen.

5.4. Voor bepaalde aanbiedingen kan slechts een maximaal aantal artikelen per klant gereserveerd worden. Dit wordt op de website of in de AH app aangegeven. Voor bieraanbiedingen geldt: maximaal 6 kratten of trays per klant.

5.5. De online reservering van producten via de website of de AH app verplicht je niet tot aankoop. Je beslist pas bij thuisbezorging of je de gereserveerde producten wenst te kopen, aan de prijs die je op dat moment ter plaatse wordt meegedeeld. Voordien kan je jouw reservering aanpassen, mits dit gebeurt binnen de termijn die je wordt meegedeeld in de bevestigingse-mail.

5.6. De eventuele koopovereenkomst komt dus pas tot stand bij thuislevering. Bij aankomst zal de bezorger de door u gereserveerde producten te koop aanbieden, met mededeling van de geldende prijzen. Hoewel Albert Heijn dit tracht te vermijden, is het mogelijk dat wij niet alle gereserveerde producten kunnen aanbieden op de dag die je selecteerde voor thuislevering. Indien je ons aanbod aanvaardt, komt de koop op dat moment tot stand. Je kan er ook voor kiezen om het aanbod, of een deel daarvan, niet te aanvaarden.

5.7. De prijzen die je op ah.be of in de AH app ziet op de dag van jouw reservatie, zijn de prijzen die gelden wanneer de producten op die dag bij thuislevering worden gekocht, en kunnen dus verschillen van de prijzen die gelden op de dag dat jij de producten aankoopt bij jou thuis.

5.8. Voor producten die je per gewicht reserveert, geldt de prijs van de dag waarop de producten conform jouw reservatie werden verpakt. Hoewel het verpakte gewicht van dergelijke producten licht kan afwijken van het gereserveerde gewicht, wordt u desgevallend uiteraard alleen het verpakte gewicht aangerekend. De prijzen die u betaalt indien u tot aankoop overgaat, staan vermeld op de pakbon en de navolgende factuur.

5.9. Indien u bij thuislevering beslist een of meerdere producten aan te kopen, dan worden de u eerder meegedeelde bezorgkosten voor de thuisbezorging aangerekend. De hoogte van deze bezorgkosten kan variëren in functie van de/het door u gekozen bezorgingsdatum en -tijdvak. De bezorgkosten worden weergegeven tijdens het reserveringsproces op de website of de AH app, in de bevestiging van uw reservering en op de navolgende factuur. Indien je ervoor kiest géén van de producten aan te kopen die wij u thuis aanbieden, zullen wij geen bezorgkosten aanrekenen.

5.10. De producten die u bij thuislevering beslist aan te kopen, dient u op dat ogenblik te betalen (inclusief bezorgkosten). Dit kan enkel met debet bankkaart. Andere betalingswijzen, bijvoorbeeld met cash, via bankoverschrijving of met kredietkaart, zijn niet mogelijk.

5.11.Indien u bij wijze van uitzondering toch een betaalwijze overeenkomt met AH die inhoudt dat u niet op het moment van de thuislevering zelf betaalt (bv. omdat uw debet kaart of de betaalterminal niet blijkt te werken), dan geldt een maximale betaaltermijn van 14 dagen na thuislevering. Bij gebrek aan volledige betaling binnen deze termijn, bent u een bijkomend forfaitair bedrag verschuldigd van 15 % op de totaal verschuldigde som, met een minimum van 10 EUR ongeacht de verschuldigde som, ten titel van administratieve kost en schadevergoeding. Dit geldt onverminderd het recht van Albert Heijn om de werkelijke kosten van invordering, met inbegrip van de kosten van een incassobureau aangesteld door Albert Heijn, op u te verhalen.

5.12. Bovendien zal u voor iedere niet (tijdig) betaalde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest gelijk aan de wettelijke interestvoet (in 2022: 1,5%) aangerekend worden vanaf de gestelde vervaldag. Het voorgaande laat overige acties die Albert Heijn op basis van de wet ter beschikking staan, onverlet.

5.13. Op het moment dat (i) aanbieding van de gereserveerde producten door de bezorger niet mogelijk is, omdat je niet aanwezig was op het door jou aangegeven tijdvak, of (ii) als je te laat bent met het annuleren van je reservering (zie vanaf artikel 5.15 tot wanneer je jouw reservering kunt annuleren), dan lijdt AH schade. AH is in dat geval gerechtigd om haar daadwerkelijke schade (ook wel “verspillingsbijdrage” genoemd) bij je in rekening te brengen (onverminderd de andere rechten van AH in dat geval).

Die verspillingsbijdrage bedraagt in (beide) gevallen (i) en (ii) minimaal EUR 25,-, en bestaat o.a. uit de door AH (vergeefs gemaakte) kosten (waaronder dervings- en transportkosten; zie hier voor een nadere uitsplitsing van deze kosten).

AH zal je op de hoogte stellen op het moment dat zij deze verspillingsbijdrage aan jou doorberekent (door een kaartje in de brievenbus achter te laten). In dat geval zal zij deze verspillingsbijdrage direct zichtbaar maken op je AH account, en in ieder geval in rekening brengen bij je volgende reservering/aankoop. AH heeft het recht om geen nieuwe reserveringen te accepteren tot het moment dat deze verspillingsbijdrage door jou betaald is.

5.14. Zodra u gedurende 2 maanden voorafgaand aan uw laatste reservatie 3 keer niet aanwezig bleek te zijn op het aangegeven bezorgadres op de gekozen bezorgdatum in het door u aangegeven tijdvak, kan uw account voor het online reserveren van producten via de website of de AH app gedurende de daaropvolgende 6 maanden worden afgesloten.

5.15. Producten die u reserveerde voor thuislevering moeten vooraf uiteraard door Albert Heijn worden klaargezet. Indien u een bezorgmoment selecteerde tussen 8u ’s ochtends en 14u s’ middags, kan u de reservering annuleren tot de middag (12u) van de werkdag voorafgaand aan de dag van het bezorgmoment. Werkdagen zijn in dit verband alle dagen behalve zondagen en feestdagen, zodat u een reservering met bezorgmoment tussen 8u en 14u op maandag (of op de dag na een feestdag) slechts kan annuleren tot uiterlijk 12u zaterdagmiddag (of tot de middag (12u) van de dag vóór de feestdag).

5.16. Indien u een bezorgmoment selecteerde tussen 16u s’ middags en 22u ’s avonds, kan u de reservering annuleren tot de start van de dag van het bezorgmoment zelf (dus tot middernacht).

5.17. In de rubriek “mijn reserveringen” op uw online AH profiel wordt aangegeven of een reservering op dat ogenblik nog kan worden geannuleerd.

5.18. In verband met annuleringen kan u steeds contact opnemen met de Klantenservice.

5.19. Je kan niet meer dan 1 reservatie op dezelfde dag op hetzelfde adres laten bezorgen.

Herroepingsrecht na thuislevering

5.20. Je beschikt over een termijn van 14 dagen om de aankoop van een of meerdere producten die thuis werden bezorgd, maar die je bij nader inzien niet wenst te behouden, te herroepen. Deze termijn gaat in op de dag van de thuislevering.

5.21. Om jouw herroepingsrecht uit te oefenen, moet je binnen de 14 dagen vanaf de bezorging van het betreffende product op ondubbelzinnige wijze, bijvoorbeeld middels het invullen van het modelformulier voor herroeping, jouw wil tot herroeping aan Albert Heijn melden.

5.22. Je kan daarvoor onder meer een e-mail versturen naar Albert Heijn naar klantenservice@ah.be, desgevallend met, bijgevoegd, het ingevulde modelformulier voor herroeping. Dit modelformulier wordt meegestuurd met de bevestigingse-mail van uw reservering, en kan u hier downloaden.

5.23. Je kan jouw herroepingsrecht uitoefenen zonder opgave van enige reden. Je kan geen herroepingsrecht uitoefenen voor:

 • producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid (zoals bijvoorbeeld bloemen, fruit en groenten, vis-en vleeswaren, zuivelproducten, slagerij- en traiteurproducten, bakkerijproducten, diepvriesproducten, enz.)
 • verzegelde producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling is verbroken.

5.24. Eenmaal je jouw herroepingsrecht tijdig hebt uitgeoefend, moeten de betreffende producten – in onbeschadigde en originele staat – worden geretourneerd op één van volgende wijzen:

 • Albert Heijn kan de producten ophalen ter gelegenheid van een volgende thuislevering. Neem hiervoor contact op met de Klantenservice.
 • Indien de aard van de producten het toelaat, kan je de producten per postpakket verzenden naar Albert Heijn Retour/Ontbinding, T.a.v. procesteamleider Operations, Home Shop Center Utrecht Kanaaldijk 3, 3542 AK Utrecht. De kosten voor het terugzenden van de producten komen in dit geval voor jouw eigen rekening.

5.25. Als je de aankoop van een of meerdere producten tijdig herroept, verrichten wij de terugbetaling van de prijs die u daarvoor werd aangerekend zo snel mogelijk, en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop Albert Heijn werd geïnformeerd over de mededeling van uw beslissing om de aankoop te herroepen. Indien u, voor alle producten die u bij u thuis aankocht, de koop herroept, zullen ook de betaalde bezorgkosten binnen dezelfde termijn worden terugbetaald.

5.26. Desgevallend betalen wij je terug op het bankrekeningnummer gekoppeld aan jouw AH-profiel, tenzij u uitdrukkelijk met een andere terugbetalingswijze instemt. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

5.27. In geval van laattijdige terugbetaling door Albert Heijn heeft u recht op een verwijlinterest gelijk aan de wettelijke interestvoet (in 2022: 1,5%) en op een forfaitair bedrag van 15% van de totale som met een minimum van 10 EUR, ten titel van schadevergoeding.

6. Versproducten – houdbaarheid

6.1. Wij hanteren in principe de volgende houdbaarheidstermijnen voor versproducten, ingaand op de dag na ophaling in het Pick Up Point respectievelijk de dag na thuislevering:

 • Zuivel, voorverpakte vleeswaren en lunchsalades zijn 4 dagen houdbaar.
 • Maaltijdsalades, stoommaaltijden en gebak zijn 1 dag houdbaar.
 • Overige versproducten zijn 2 dagen houdbaar.

6.2. De houdbaarheidstermijn van het product is ook altijd te vinden op het product zelf en in de productomschrijving op de website of de AH app. De kortste houdbaarheidstermijn primeert op voormelde principes.

6.3. Wanneer de houdbaarheidsdatum van een na reservering aangekocht product verstrijkt op de dag van je aankoop (in de Pick Up Point of bij thuislevering) of eerder, dan verzoeken we je vriendelijk daarmee naar een van onze winkels te komen. Daar kan je (i) het product inwisselen voor eenzelfde, nieuw, product, of (ii) de prijs van het product in mindering laten brengen van andere producten die je dan aankoopt, of (iii) de prijs van het product in contanten terugbetaald krijgen. Je kan hiertoe tevens de Klantenservice contacteren (per e-mail of telefonisch).

7. Statiegeld voor plooiboxen (kratten) en bijdrage voor lichte plastic draagtassen

7.1. Je reservering wordt zo veel mogelijk verzameld en bezorgd in plooiboxen. Hiervoor betaal je 5,00 euro statiegeld per plooibox. Je kan de lege plooiboxen weer inleveren bij een Pick Up Point of terug meegeven aan een thuisbezorger (ter gelegenheid van een volgende thuislevering of ophaal). Wanneer je de lege plooiboxen inlevert en tegelijk overgaat tot een nieuwe aankoop, worden de lege plooiboxen per stuk geruild tegen de plooiboxen waarin de producten van uw nieuwe aankoop zich bevinden.

7.2. U kan in dit verband ook de Klantenservice contacteren.

7.3. Het is ons verboden om lichte plastic draagtassen gratis aan te bieden. Indien dergelijke plastic draagtassen nodig zijn voor jouw reservatie, dan wordt u daarvoor een bijdrage van 0,35 eurocent per draagtas aangerekend. Deze bijdragen investeren wij in verduurzaming. Voor meer informatie over wat wij in doen inzake duurzaamheid, zie ah.be/over-ah/duurzaamheid

III. Algemene voorwaarden voor Albert Heijn Cadeaukaarten

De Albert Heijn Cadeaukaart wordt uitgegeven door Albert Heijn B.V., ingeschreven in Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 35012085, gevestigd aan de Provincialeweg 11 (1506 MA) te Zaandam (hierna: "Albert Heijn").

Deze Algemene voorwaarden voor Albert Heijn Cadeaukaarten zijn van toepassing op de koper, de ontvanger en/of de gebruiker van een Albert Heijn Cadeaukaart. Door een Albert Heijn Cadeaukaart te kopen en/of te gebruiken aanvaardt de koper, de ontvanger en/of de gebruiker de op dat moment geldende voorwaarden.

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Albert Heijn worden gewijzigd. De meest recente versie kunt u vinden op www.ah.be/cadeaukaarten. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing op bestellingen van Albert Heijn Cadeaukaarten geplaatst na de wijziging.

2. Aankoop van de Albert Heijn Cadeaukaart bij de kassa
De consument bepaalt het initieel tegoed van de Albert Heijn Cadeaukaart. Dit tegoed bedraagt minimaal €5 en maximaal €150. De consument betaalt dit door hem gekozen tegoed aan de kassa van de Albert Heijn winkel waar hij de Albert Heijn Cadeaukaart koopt. De Albert Heijn Cadeaukaart wordt bij de kassa geladen met het door de consument gekozen bedrag.

Het later opwaarderen van die Albert Heijn Cadeaukaart is niet mogelijk.

De consument kan voor het bedrag van dit tegoed betalingen verrichten zoals vermeld onder punt 4.

Een Albert Heijn Cadeaukaart kan na aankoop niet meer worden geruild of worden teruggenomen door Albert Heijn.

3. Online aankoop van de Albert Heijn Cadeaukaart
De consument bepaalt het initieel tegoed van de Albert Heijn Cadeaukaart op het ogenblik dat hij de Albert Heijn Cadeaukaart online bestelt. Dit tegoed bedraagt minimaal €5 en maximaal €150. De consument moet dit door hem gekozen tegoed betalen aan Albert Heijn. Albert Heijn rekent geen bijkomende kosten aan voor het verstrekken en het gebruik van de Albert Heijn Cadeaukaart. Het later opwaarderen van de Albert Heijn Cadeaukaart is niet mogelijk.

Na de bestelling van de Albert Heijn Cadeaukaart, wordt deze opgestuurd naar het door de consument opgegeven adres.

Daarbij ontvangt de consument tevens een uitnodiging tot betaling ten belope van het door hem gekozen tegoed. Betaling geschiedt door middel van het voldoen van een online factuur of via een iDEAL betaling. Eenmaal Albert Heijn de betaling heeft ontvangen, krijgt de consument per e-mail een activeringscode waarmee hij de Albert Heijn Cadeaukaart kan activeren. Deze activatie gebeurt door de meegedeelde activeringscode in te geven op de meegedeelde website.

Eenmaal geactiveerd, kan de Albert Heijn Cadeaukaart gebruikt worden zoals vermeld onder punt 4.

Herroepingsrecht
De consument beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om zijn overeenkomst met betrekking tot de Albert Heijn Cadeaukaart te herroepen. Deze termijn gaat in op de dag waarop de consument de Albert Heijn Cadeaukaart online heeft besteld.

Wanneer Albert Heijn de consument, conform zijn uitdrukkelijke instemming, de Albert Heijn Cadeaukaart opstuurde vooraleer de voormelde termijn van 14 kalenderdagen was verstreken, en er vervolgens reeds betalingen mee werden uitgevoerd ten belope van het volledige tegoed van die Albert Heijn Cadeaukaart, kan de consument zijn herroepingsrecht niet meer uitoefenen.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag van zijn bestelling op ondubbelzinnige wijze, bijvoorbeeld middels het invullen van het modelformulier voor herroeping, zijn wil tot herroeping van een bepaalde Albert Heijn Cadeaukaart aan Albert Heijn melden.

De consument kan daarvoor bijvoorbeeld een e-mail versturen naar Albert Heijn naar klantenservice@ah.be, desgevallend met, bijgevoegd, het ingevulde modelformulier voor herroeping.

De consument kan zijn herroepingsrecht uitoefenen zonder opgave van enige reden.

In geval van tijdige herroeping, zal Albert Heijn de consument zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de Albert Heijn Cadeaukaart het bedrag terugbetalen dat de consument betaalde voor het initieel tegoed van de Albert Heijn Cadeaukaart, verminderd met de bedragen ten belope waarvan er reeds betalingen werden gedaan met de Albert Heijn Cadeaukaart. De voormelde termijn gaat in op de dag waarop Albert Heijn de kennisgeving van de herroeping ontvangt.

In geval van herroeping bezorgt de consument Albert Heijn onverwijld, en uiterlijk binnen 30 kalenderdagen de Albert Heijn Cadeaukaart terug. De aankopen die werden gedaan met de Albert Heijn Cadeaukaart, blijven behouden. De voormelde termijn gaat in op de dag dat de consument zijn kennisgeving van de herroeping verzendt.

Tenzij de consument (tijdig) gebruik gemaakt heeft van zijn herroepingsrecht, kunnen tot drie jaar na aankoop van de Albert Heijn Cadeaukaart betalingen zoals bedoeld onder punt 4 worden verricht met de Albert Heijn Cadeaukaart.

4. Betalen met de Albert Heijn Cadeaukaart
De consument kan met een Albert Heijn Cadeaukaart in alle Albert Heijn winkels, en de bemande kassa's van Albert Heijn to go winkels, in Nederland en België betalen. De Albert Heijn Cadeaukaart kan niet gebruikt worden voor online bestellingen van producten.

Het bedrag dat de consument betaalt met de Albert Heijn Cadeaukaart, wordt na iedere aankoop afgetrokken van het tegoed. Het resterende saldo, indien aanwezig, blijft op de Albert Heijn Cadeaukaart staan. De Consument kan enkel betalingen doen met de Albert Heijn Cadeaukaart voor zover er nog een tegoed op staat.

Wanneer het aankoopbedrag groter is dan het resterende saldo van de Albert Heijn Cadeaukaart, dan wordt het aankoopbedrag eerst verminderd met het resterende saldo van de Albert Heijn Cadeaukaart, en dient de consument de rest van het aankoopbedrag op een andere door Albert Heijn aanvaarde wijze te betalen.

De consument mag meerdere Albert Heijn Cadeaukaarten gebruiken om te betalen.

Het tegoed op de Albert Heijn Cadeaukaart heeft een maximale geldigheid van drie jaar na aankoop van de Albert Heijn Cadeaukaart. Na het verstrijken van de geldigheidsduur kan de consument geen aanspraak meer maken op het eventueel op de Albert Heijn Cadeaukaart resterende saldo.

5. Bezit van de Albert Heijn Cadeaukaart
Een Albert Heijn Cadeaukaart is overdraagbaar en is niet persoonsgebonden.

De bezitter van een Albert Heijn Cadeaukaart is verantwoordelijk voor het gebruik en het bewaren ervan.

6. Gebruik van de Albert Heijn Cadeaukaart
Het saldo op een Albert Heijn Cadeaukaart kan niet ingewisseld worden voor contant geld.

Albert Heijn is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van verlies, diefstal, beschadiging en/of misbruik van een Albert Heijn Cadeaukaart.

Het is, zonder de voorafgaande expliciete toestemming van Albert Heijn, niet toegestaan de Albert Heijn Cadeaukaart uit naam van of mede uit naam van Albert Heijn in te zetten voor commerciële doeleinden, dan wel de merken, naam en/of het logo van Albert Heijn in de betreffende communicatie te gebruiken.

De koper, de ontvanger en/of de gebruiker van een Albert Heijn Cadeaukaart zal zich onthouden van negatieve mededelingen, handelingen of gedragingen welke schade kunnen toebrengen aan de reputatie en/of naam, producten of diensten van Albert Heijn.

Albert Heijn heeft het recht maatregelen te treffen indien er sprake is van (ernstige aanwijzingen van) diefstal, beschadiging of misbruik van de Albert Heijn Cadeaukaart, zoals het doen van nader onderzoek en het eventueel intrekken of blokkeren van de Albert Heijn Cadeaukaart of het saldo op de Albert Heijn Cadeaukaart. Bezitters van de Albert Heijn Cadeaukaart dienen daartoe alle gevraagde medewerking te verlenen. Albert Heijn heeft het recht om het gebruik van een Albert Heijn Cadeaukaart te ontzeggen indien daarmee wordt gefraudeerd of een poging daartoe wordt ondernomen.

Albert Heijn keert onder geen beding het saldo uit van een gestolen, beschadigde of verloren Albert Heijn Cadeaukaart.

7. Taal
De informatie en contractvoorwaarden inzake de Albert Heijn Cadeaukaarten zijn in het Nederlands opgesteld. De communicatie met de consument over het verstrekken van de Albert Heijn Cadeaukaart en over de betalingen ermee, gebeurt in het Nederlands.

8. Verdere informatie en Klantenservice
Kijk voor informatie, saldo-checker en de meest gestelde vragen op ah.be/over-ah/winkelservices/cadeaukaarten.

De Albert Heijn Cadeaukaarten Klantenservice is bereikbaar via: www.ah.be/klantenservice of door te bellen naar 0800-0305 (Nederland) of 0800-77705 (België).

9. Informatie over de rechtsmiddelen van de Belgische consument
Er bestaat in België een Consumentenombudsdienst. Deze heeft als taak i) de consument in te lichten over zijn rechten en plichten en in het bijzonder over de mogelijkheden tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen, ii) elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van een consumentengeschil in ontvangst te nemen en hetzij bezorgen aan de terzake bevoegde gekwalificeerde entiteit, hetzij zelf behandelen, en iii) zelf op te treden in elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van een consumentengeschil, waarvoor geen andere gekwalificeerde entiteit bevoegd is.

De Consumentenombudsdienst kan gecontacteerd worden op volgend adres: Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel. Tel.: 02/702.52.00. Fax.: 02/808.71.20. E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be.