Een afbeelding van New Wave Ultra strong power hold gelspray

New Wave Ultra strong power hold gelspray

150 mlPrijs per LT 28,60

Alleen in de winkel

4.29
150 ml

Omschrijving

Inhoud en gewicht

150 Milliliter

Kenmerken

 • Ontvlambaar

 • Groene Punt

Ingrediënten

Samenstelling

Alcohol Denat.,Octylacrylamide/Acrylates/Butylaminoethyl Methacrylate Copolymer,Water/Aqua/Eau,Aminomethyl Propanol,PEG-12 Dimethicone,Fragrance/Parfum,Linalool,Citronellol,Limonene,Hexyl Cinnamal

- Houd de fles 10-15 cm van het hoofd - Breng spray gelijkmatig aan op nat of droog haar

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

WAARSCHUWING: Niet in de ogen of in de richting van een vlam spuiten. Ontvlambaar.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Lees aandachtig en volg alle instructies op.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Opslag- en opvangreservoir aarden
 • Explosieveilige [elektrische/ventilatie-/verlichtings-]apparatuur gebruiken.
 • Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming/gehoorbescherming
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.

Leverancier

Coty
14 rue du Quatre
Septembre, 75002 Paris

608328