Een afbeelding van Finish Integrale machinereiniger

Finish Integrale machinereiniger

250 mlPrijs per LT 19,96
4.99
250 ml

Finish integrale machinereiniger regular zorgt er voor dat jouw vaatwasser weer glanzend, helder en fris is.

 • Een schonere machine betekent schonere vaat
 • 100% betere reiniging van je machine t.o.v. Alleen Finish vaatwasmiddel
 • De unieke formule met dubbele werking zorgt voor een grondige reiniging
 • De blauwe laag maakt het vet los en de transparante laag lost de kalk op

Omschrijving

Inhoud en gewicht

250 Milliliter

Kenmerken

 • Corrosief

 • Triman

Ingrediënten

Samenstelling

Ingrediënten: . 5 - < 15 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen. Parfums.

GEBRUIKSAANWIJZING: 1 fles = 1 gebruik. Gebruik 1 keer om de 3 maanden

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
 • Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Leverancier

RB Hygiene Home Netherlands
Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp
+31(0) 8000 200 363https://www.finishinfo.nl

537464