Een afbeelding van Vapona Anti muggen 5in1 bescherming bel

Vapona Anti muggen 5in1 bescherming bel

per stuk
9.99
per stuk

Geniet van je nachtrust zonder overlast van vervelende insecten met deze stekker.

 • Beschermt efficient tegen muggen en tijgermuggen
 • Bevat een nieuwe generatie werkzame stof

Omschrijving

Inhoud en gewicht

1 Stuks

Kenmerken

 • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

Samenstelling

Ingrediëntendeclaratie volgens Detergentenverordening 648/2004/EG: not applicable

Stap 1: Controleer of de spanning 230 V bedraagt. Draai de dop van het flesje los en plaats het zodanig in het apparaat dat de wiek zich boven in het cilindrische gedeelte van de verstuiver bevindt. Stap 2: De verdamper zodanig in het stopcontact steken dat het apparaat steeds in verticale positie staat. De stekker heeft twee posities zodat hij geschikt is voor zowel verticaal als horizontaal georiënteerde stopcontacten. Stap 3: Selecteer de gewenste modus met de schuifknop: Als de schuifknop naar beneden staat en het lampje oranje is: normale modus, effectief tegen muggen en tijgermuggen. Als de schuifknop naar boven staat en het lampje groen is: max modus, effectief tegen muggen en tijgermuggen met open ramen.

Gevarenaanduiding

 • Waarschuwing
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
 • Gelekte/gemorste stof opruimen.
 • IInhoud / verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek.

Het apparaat moet steeds in verticale positie staan zowel tijdens als na gebruik.

Leverancier

Henkel Nederland
Postbus 2100 – 3430 CW Nieuwegein
0800-0228182

665637