Een afbeelding van Le Chat Gel sensitive bel

Le Chat Gel sensitive bel

33 stuks
12.99
33 stuks

Le chat met marseillezeep, ontwikkeld met dermatologen, is geformuleerd om de zeer gevoelige huid te respecteren en het risico op allergien te minimaliseren. Kleding wordt perfect verzorgd.

  • Le chat sensitive wasmiddel is voor zeer gevoelige huid en tegen allergien

Omschrijving

Inhoud en gewicht

33 toepassingen. 1.485 Liter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

Samenstelling

5-15%: anionogene oppervlakteactieve stoffen,< 5%: niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen,zeep,fosfonaten,Andere ingrediënten: Conserveringsmiddel,parfums,enzymen,optische witmiddelen,Benzisothiazolinone,Fenoxyethanol

Dosering Cap = 45 ml Waterhardheid - 6-8 kg - normaal - sterk licht / middel - 70 ml - 90 ml hard / zeer hard - 90 ml - 140 ml Waterhardheid - 4-5 kg - normaal - sterk licht / middel - 45 ml - 70 ml hard / zeer hard - 70 ml - 90 ml Handwas: 25ml op 10 l 9-10 kg Maxi: Dose +50 ml

Gevarenaanduiding

  • Waarschuwing
  • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

  • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • Buiten het bereik van kinderen houden.
  • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

Henkel Nederland
Postbus 2100 – 3430 CW Nieuwegein
0800-0228182

825872