Een afbeelding van Witte Reus Wellness scents harmony wc-blok

1+1

gratis

Witte Reus Wellness scents harmony wc-blok

50 gNormale prijs per KG 79,80

Combineren mogelijk

3.99
50 g

Witte Reus wellness scents toiletblok wordt geleverd met essentiele olien voor een ontspannende, langdurige geurervaring.

 • Geeft een verfrissende, langdurige geur vrij bij elke spoeling
 • Actief reinigingsschuim - reinigt het toilet bij elke spoeling
 • Anti-kalkaanslag - formule voorkomt kalkvorming?
 • Vuilbescherming - voorkomt dat nieuw vuil blijft kleven

Omschrijving

 • Wellness Scents Harmony. Toiletreiniger

Inhoud en gewicht

50 Gram

Kenmerken

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

 • A.I.S.E

 • The A.I.S.E. 2020 mark for companies

Ingrediënten

Samenstelling

Ingrediëntendeclaratie (648/2004/EC):, > 30% anionogene oppervlakteactieve stoffen, 5 - 15% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, Andere ingrediënten: Parfums, Linalool, Hexyl cinnamal, Citronellol, Limonene

Hang de houder aan de rand van het toilet, direct in de waterstraal. Ook geschikt voor septische tank.

Gevarenaanduiding

 • Waarschuwing
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

Henkel Nederland
Postbus 2100, 3430 CM Nieuwegein
0800-0228182https://www.wittereus.nlhttps://www.henkel.nl

50316