Een afbeelding van Ambi Pur Ap mint jasmine

Ambi Pur Ap mint jasmine

0,75 lPrijs per LT 4,65
3.49
0,75 l

Ontdek Ambi Pur toiletreiniger wc active gel voor een hygienisch schoon en glanzend toilet. De gel zorgt voor een langdurige frisse geur van jasmijn en mint in het toilet.

 • De sterke formule zorgt voor een hygienisch schoon toilet
 • 100% glanzend toilet
 • In heerlijke geur van jasmijn en mint

Omschrijving

Inhoud en gewicht

750 Milliliter

Kenmerken

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

 • Groene Punt

 • Recyclebaar

Ingrediënten

(www.bluesuncb.info) Ingrediënten: 5-15% Agents de surfoce anioniques/Anionogene oppervfakteadieve stoffen / Anionische Tenside / Anionic surfadonts, Phosphonates / Fosfonaten / Phosphonate; <5% Agents de surfers non ioniques / Niet.ionogene oppervfakteactieve stoffen / Nkhtioniuhe Tenside / Non-ionic surfactants; Parfums/ Duftstoffe / Perfumes, Benzyl Salicyllate, Hexyl cinnamal

Laat het product tot 5 minuten trekken en spoel het of met veel water. Schrob vaar het spoelen voor betere resultaten.

Gevarenaanduiding

 • Waarschuwing
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen.
 • Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

BLUESUN CONSUMER BRANDS,
S.L.U. Ctra. Allcalla-Sevilla, km 1,5 41500 Allcalla de Guadaira Sevilla - Spain
(+34) 9322759642

681885