Een afbeelding van Glorix original bleek

Glorix original bleek

0,75 lPrijs per LT 2,92
2.19
0,75 l

Glorix original bleek garandeert een langdurige, actieve bescherming tegen kalkaanslag en onhygienisch vuil.

 • Gebruik Glorix original bleek voor een 100% hygienische reiniging
 • Glorix extended power is de nieuwe generatie bleek met anti-kalk
 • Tot 3x langer bescherming tegen kalkaanslag
 • De formule beschermt het toilet actief, zelfs na het doorspoelen

Omschrijving

Extra informatie

Glorix original bleek is het ideale schoonmaakmiddel voor hygienische reiniging van je toilet en ander sanitair. Het bleekmiddel maakt alles 100% hygienisch schoon. Glorix extended power is een nieuwe generatie bleek met anti-kalk ingredienten, die zelfs onder water actief zijn. De nieuwe gepatenteerde formule van Glorix original bleek verwijdert vlekken en gaat kalkaanslag tot 3x langer tegen: in vergelijking met voorgaande formuleringen. Het bleekmiddel hecht optimaal, voor actieve bescherming van je toilet. Je kunt Glorix original bleek dagelijks gebruiken, voor voortdurende hygiene. De verpakking is handig in gebruik, waardoor je elke keer snel een schoon en hygienisch toilet creeert. Spuit Glorix original bleek dagelijks onder de toiletrand en laat het product 15 minuten inwerken om onhygienisch vuil en vlekken te verwijderen. Spuit het product in de afvoer van de keuken/badkamer om het schoon te maken en nare geurtjes tegen te gaan. Laat het 2-3 minuten inwerken, daarna goed naspoelen met water. Voor het schoonmaken van je sanitair in de badkamer en het toilet, gebruik 60 ml Glorix original bleek op 5 l water (1 dop = 15 ml). Enkele ogenblikken laten inwerken en daarna naspoelen. Gebruik altijd een plastic emmer. Geschikt voor gebruik in septische putten (20 ml). Gebruik bleek in combinatie met de andere reinigingsproducten van Glorix voor een optimaal resultaat. Goede hygiene in huis is erg belangrijk. Glorix is al bijna 100 jaar een expert op het gebied van hygiene. Overal ligt er vuil op de loer en je hebt lang niet altijd zin om dit tegen te gaan. Toch moet je de zichtbare en onzichtbare vijand van hygiene krachtig bestrijden. Het verwaarlozen van sanitair zal ertoe leiden dat deze vol bacterien, vlekken en onaangename geuren komt te zitten. Als een expert op het gebied van hygiene staat Glorix altijd voor je paraat om dit te voorkomen.

Inhoud en gewicht

750 Milliliter

Kenmerken

 • Schadelijk voor het milieu

 • Corrosief

 • The A.I.S.E. 2020 mark for companies

 • Groene Punt

 • Recyclebaar

Ingrediënten

Samenstelling

INGREDIËNTEN: <5%: Chloorbleekmiddel, Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, Zeep, Parfum.

KINDVEILIGE SLUITING. Om de fles te openen: dop samendrukken op drukzones aan beide kanten van de dop en tegen de wijzers van de klok indraaien. Na gebruik: de fles goed hersluiten tot een klik hoorbaar is. ONVERDUND: Toiletpot - spuit Glorix Bleek dagelijks onder de toiletrand en laat het product 15 minuten inwerken om onhygiënisch vuil en vlekken te verwijderen. Keuken/Badkamer afvoerputje - spuit het product in de afvoer om schoon te maken en nare geurtjes tegen te gaan. Laat het 2-3 minuten inwerken, daarna goed naspoelen met water. VERDUND: voor het schoonmaken van uw sanitair in badkamer en toilet, gebruikt u 60 ml Glorix op 5L water. Enkele ogenblikken laten inwerken en daarna naspoelen. Gebruik altijd een plastic emmer. 1 dop = 15ml. Let op: Niet gebruiken op email, chroom of goud. Niet onverdund op vloeren gebruiken. Niet morsen op textiel, meubelen, tapijt. Gemorste vloeistof verwijderen en grondig spoelen met schoon water. Na gebruik handen wassen. Rechtop vervoeren.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Kan bijtend zijn voor metalen.
 • Schadelijk bij inslikken.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • NA INSLIKKEN:
 • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • De mond spoelen.
 • GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
 • Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 • Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN:
 • Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
 • Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
 • Gelekte/gemorste stof opruimen.

Leverancier

Unilever Nederland B.V.
Postbus 160, 3000 AD Rotterdam
0800-0085 (gratis)https://www.unilever.com0800 0085

65192