Een afbeelding van Finish Glans protector voor de vaatwasser

1+1

gratis

Finish Glans protector voor de vaatwasser

per stuk

Combineren mogelijk

3.99
per stuk

Finish protector is ontworpen om je glazen tegen corrosie en je vaat tegen verkleuring te beschermen en zo langer hun glans te behouden!

 • 100% betere glasbescherming
 • Finish protector gaat tot 50 afwasbeurten mee
 • De oplossing om je glazen en vaat er als nieuw uit te laten zien
 • Gepatenteerd en ontworpen in samenwerking met een glasfabrikant

Omschrijving

Extra informatie

Finish protector is ontworpen om je glazen tegen corrosie en je vaat tegen verkleuring te beschermen en zo langer hun glans te behouden. Voor betere vaatwas resultaten gebruik je Finish protector samen met Finish wasmiddel. Speciaal ontworpen om je servies langer nieuw te laten lijken. Finish protector tegen glascorrosie beschermt je glazen en je vaat gedurende 50 afwasbeurten tegen corrosie. Zo beschermt het ook de kleuren en de glans van je vaat dankzij zijn unieke decoratie beschermende formule.

Inhoud en gewicht

32 Gram

Kenmerken

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

 • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

Samenstelling

Ingrediënten: bevat: trizinkbis(orthofosfaat), Sulfuric acid, aluminum salt (3:2), tetradecahydrate, dibismuttrioxide.

Hang Finish Protector aan de binnenkant van het onderste rek van uw vaatwasser. Doseer uw vaatwastabletten zoals gewoonlijk. Finish Protector kan soms troebel worden, dit beïnvloed de werking niet.

Gevarenaanduiding

 • Waarschuwing
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

RB hygiene Home Netherlands
Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp
+31(0)23 558 45 00

556726