Een afbeelding van Glade Sense & spray ocean adventure navulling

Glade Sense & spray ocean adventure navulling

18 mlPrijs per LT 277,22
4.99
18 ml

Glade sense en spray ocean adventure navulling verspreidt levendige geuren van de zee en citrus die zich vermengen met aromatische bloemen.

 • Deze navulling past in de Glade sense en spray houder
 • Sense en spray werkt op basis van een bewegingssensor
 • Geur verrijkt met essentiele olien
 • Voor een langdurige schone geur

Omschrijving

Extra informatie

Prikkel je zintuigen en ontdek het ruime assortiment van glade. Glade is een ware expert in geuren en werkt daarvoor samen met de beste parfumhuizen om nieuwe producten te ontwikkelen voor elke gelegenheid. Of je nu op zoek bent naar een product om je huis te verfrissen of om sfeer te creeren, Glade inspireert doormiddel van geur.

Inhoud en gewicht

18 Milliliter

Kenmerken

 • Ontvlambaar

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • Beschermende handschoenen dragen.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22
3640 AA Mijdrecht
https://www.scjohnson.com

580567