Een afbeelding van AH Toilet reinigingstabletten

AH Toilet reinigingstabletten

16 stuks
3.49
16 stuks

Met de AH Toiletreiniging tabletten oceaan heb je altijd een hygiënisch en fris toilet. De tabletten werken effectief tegen vuil en kalkafzetting in wc-afvoerbuizen. Daarnaast verspreidt het een frisse oceaangeur en neutraliseert het nare geurtjes. Advies om deze 1 keer per maand te gebruiken. Gebruik: Verwijder het folie en doe één tablet in het toilet. Laat het tablet 30 minuten inwerken. Spoel het toilet door. Gebruik één tablet per keer.

 • Met frisse oceaangeur.
 • Neutraliseert nare geurtjes.
 • Tegen hardnekkig vuil en kalk
 • Voor een stralend wit en hygiënisch schoon en fris toilet

Omschrijving

 • Toilet reinigingstabletten oceaan

Inhoud en gewicht

400 Gram

16 à 25 g

Kenmerken

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

 • The A.I.S.E. 2020 mark for companies

 • Veganistisch

Ingrediënten

AH Toilet reinigingstabletten oceaan bevatten o.a. de volgendeIngrediënten: Anionogene oppervlakteactieve stoffen, Zuurstofbleekmiddelen <5%.Parfum (LIMONENE).

Samenstelling

SULFAMIC ACID, SODIUM CARBONATE, SODIUM BICARBONATE, PARFUM, CITRIC ACID, SODIUM C12-18 ALKYL SULFATE, SODIUM CARBONATE PEROXIDE, EUCALYPTUS GLOBULUS, LIMONENE.

Dosering: 1 tablet per keer. verwijder het folie en leg de tablet rechtstreeks in de toiletpot-, de spoelbak- of urinoirafvoer op een plek die het spoelmechanisme niet aantast. Laat 30 minuten inwerken en vervolgens doorspoelen. In geval van hardnekkige verontreiniging 1 tablet een nacht laten inwerken en vervolgens doorspoelen. Indien nodig de behandeling herhalen. Gebruik 1 keer per week voor een blijvend schoon toilet.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Let op! Niet samen met chloorhoudende reinigingsmiddelen gebruiken. Gekleurd spatwater op de vloer of op voorwerpen onmiddellijk verwijderen. Na gebruik handen wassen.

Gevarenaanduiding

 • Waarschuwing
 • Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. Bevat EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Leverancier

Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
https://www.ah.nlhttps://www.ah.beNL 0800-0305 / BE 0800-77705

613336