Een afbeelding van Loctite Seconde lijm

Loctite Seconde lijm

3 g
3.29
3 g

Glasheldere, vloeibare en supersterke secondelijm van de allerhoogste kwaliteit.

  • Snelle, stevige verbindingen in enkele seconden.
  • Water- en vaatwasserbestendig!
  • Droogt transparant op voor onzichtbare verbindingen en is oplosmiddel vrijd.

Omschrijving

Inhoud en gewicht

1 Stuks. 3 Gram

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Voorzorgsmaatregelen

Inademing van damp vermijdenBIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.

795636