Een afbeelding van WC-Eend Wc eend nr. 1 ontkalker

WC-Eend Wc eend nr. 1 ontkalker

0,75 lPrijs per LT 3,99
2.99
0,75 l

Wc eend nr. 1 ontkalker toiletreiniger zorgt voor een grondige reiniging boven en onder het water. Verwijdert hardnekkige vlekken en kalkaanslag.

 • Dringt door en verwijdert kalkaanslag
 • Maakt schoon boven en onder het water
 • Verwijdert hardnekkige vlekken
 • Hygienisch schoon

Omschrijving

 • Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger

Extra informatie

Wc eendzorgt voor een fris, schoon en hygienischtoilet. De producten vanwc eendmaken schoonmaken van hettoileteenvoudig en gemakkelijk. Van toiletreinigers tot toiletblokken, voor een totale toiletverzorging kies je wc eend.

Inhoud en gewicht

750 Milliliter

Kenmerken

 • Schadelijk voor het milieu

 • Corrosief

 • The A.I.S.E. 2020 mark for companies

Ingrediënten

Samenstelling

Ingrediënten. Bevat: minder dan 5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen. Bevat ook: parfum.

1. Om de dop te verwijderen, de zijvlakken induwen en tegelijkertijd draaien. 2. Kantel de fles om de hals vol te laten lopen. 3. Plaats WC-Eend® NR. 1 Ontkalker onder de rand en knijp gelijkmatig tijdens het rondgaan door de toiletpot. 4. Om schoon te maken en geurtjes te verwijderen: laat 15 minuten inwerken. Schrob boven en onder het water en spoel door. Om hardnekkige vlekken te verwijderen: opnieuw aanbrengen, 60 minuten tot een nacht laten intrekken, doorspoelen. 5. Plaats de dop terug en doe de fles goed dicht. Regelmatig gebruiken (minimaal drie keer per week) om uw toilet schoon te houden.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Kan bijtend zijn voor metalen.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Bevat: hydrogeenchloride; 2,2'-(octadec-9-enylimino) bisethanol; alcoholen, C13-15, vertakt en lineair, geëthoxyleerd (8 EO).

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Rook niet inademen.
 • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • Achter slot bewaren.
 • Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.
 • Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.
 • Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
 • Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot.
 • Niet vermengen met bleekmiddel of enig ander huishoudelijk schoonmaakmiddel.

Leverancier

SC Johnson Benelux Consumentenvoorlichting Nederland
Postbus 22 - 3640AA Mijdrecht.
https://www.scjohnson.com0800 0200 333infoNL@scj.comhttps://www.scjproducts.info

24736