Een afbeelding van Vapona Vliegende insecten spray bel

Vapona Vliegende insecten spray bel

0,6 lPrijs per LT 13,32
7.99
0,6 l

De Vapona vliegende insecten spray beschermt u effectief tegen muggen, tijgermuggen, vliegen en wespen. Snelle actie* en bewezen effectiviteit.

 • Tegen vliegende insecten
 • Ook effectief tegen wespen
 • Instant effect*
 • Doodt muggen die virussen overbrengen

Omschrijving

Inhoud en gewicht

0.6 Liter

Kenmerken

 • Ontvlambaar

 • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

Samenstelling

Werkzame stof: 0.05 % w/w Prallethrin (CAS 23031-36-9) 0.05 % w/w 1R-trans phenothrin (CAS 26046-85-5)

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • IInhoud / verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • Inademing van stof/ rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.
 • Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Bewaren op een goed geventileerde plek, weg van eten en drinken. Niet gebruiken op voedsel, huisdieren, kookgerei of op oppervlak

Leverancier

Henkel Nederland
Postbus 2100 – 3430 CW Nieuwegein
0800-0228182

699634