Een afbeelding van Vapona Vensterstickers bel

Vapona Vensterstickers bel

4 stuks
6.49
4 stuks

"Vapona's venstersticker trekt vliegen aan en doodt ze! De vliegen, aangetrokken door de kleur en de voedingsstoffen, eten de insecticide, en gaan enige tijd later sterven."

 • Trekt vliegen aan met de kleur en voedingsbestanddelen van de sticker
 • De vliegen vallen korte tijd later dood
 • Effectief voor een gans seizoen
 • Gebruik binnenshuis

Omschrijving

Inhoud en gewicht

1 Stuks

Kenmerken

 • Schadelijk voor het milieu

Gevarenaanduiding

 • Waarschuwing
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Leverancier

Henkel Nederland
Postbus 2100 – 3430 CW Nieuwegein
0800-0228182

699636