Een afbeelding van WC-Eend Toiletreiniger nr.1 ontkalker
VOOR 0.99

WC-Eend Toiletreiniger nr.1 ontkalker

750 mlNormale prijs per LT 3,05
2.29
0.99
750 ml

WC-EEND Nr.1 Ontkalker.

  • Dringt door en verwijdert kalkaanslag
  • Verwijdert hardnekkige vlekken
  • Maakt schoon boven en onder het water
  • Hygiënisch Schoon

Omschrijving

Extra informatie

Waar water is, is kalk. Op kalkaanslag kunnen vuil en bacteriën zich goed ontwikkelen. De extra krachtige dikke WC-EEND Nr.1 Ontkalker verwijdert krachtig vuil en kalk, zelfs onder water.

Inhoud en gewicht

750 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk voor het milieu

  • Corrosief

1. 0m de dop te verwijderen, de zijvlakken induwen en tegelijkertijd draaien. 2. Doe de toiletbril omhoog en kantel de fles om de hals vol te laten lopen. 3. Plaats WC-EEND* NR. 1 Ontkalker onder de rand en knijp gelijkmatig tijdens het rondgaan door de toiletpot. 4. Om schoon te maken en geurtjes te verwijderen: laat 5 minuten inwerken. Schrob boven en onder het water en trek door. Om hardnekkjge vlekken te verwijderen: opnieuw aanbrengen, 60 minuten tot een nacht laten intrekken, doorspoelen. 5. Plaats de dop terug en doe de fles goed dicht. Regelmatig gebruiken (minimaal drie keer per week) om uw toilet schoon te houden

Gevarenaanduiding

Gevaar

Kan bijtend zijn voor metalenVeroorzaakt ernstige brandwonden en oogletselZeer giftig voor in het water levende organismen

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.Achter slot bewaren.Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriftenUitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Kan bijtend zijn voor metalen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakklng of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Rook niet inademen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BU CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/ afdouchen BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen| GEEN braken opwekken. Onmiddellijk ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Beschermende handschoenen/ oogbescherming dragen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke regelgeving. Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot. Niet vermengen met bleekmiddel of enig ander huishoudelijk schoonmaakmiddel.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht
https://www.scjohnson.nl

24736